Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Henkisyys ja hyvä, tasapainoinen elämä 

 

Henkisen kokemuksen tunnistaminen

 

Elämme Maapallolla mielenkiintoista ja myös haastavaa aikaa, jossa tänään voidaan kokea varsin voimakkaitakin energioita ja saada ainutlaatuisia henkisiä kokemuksia. Näitä kokemuksia voi olla ihmisen henkisen kanavan laajempi avautuminen, jolloin ihminen voi alkaa saada suoraa intuitiivista tietoa omasta henkisestä olemuksestaan. Tämä on myös syy yhä lisääntyviin henkisiin kanavointeihin maailmassa.

 

Ihminen on aina ollut selvänäköinen, mutta on ainoastaan vääränlaisen materiaalisen ohjelmoinnin kautta piilottanut tämän ominaisuuden itseltään. Myös muita henkisiä kokemuksia ilmenee tänään yhä laajemmin. Niihin voi liittyä henkisen maailman olentoja (kuten omia edesmenneitä omaisia tai henkisiä oppaita), luonnonhenkiä tai galaktisia ufopuolen vieraita. Myös erilaiset telepaattiset ja intuitiiviset sektorit aukeavat yhä useammille. Tähän alueeseen liittyy myös lisääntynyt empaatti-toiminta.

 

Kun ihminen kulkee sielun polkuaan tarpeeksi kauan, hän alkaa tunnistaa henkisten kokemusten laadun tarkemmin. Polun alkupuolella saattaa olla epätietoisuutta siitä, mistä kokemukset ilmestyvät ja vaikuttaako ihminen niiden syntymiseen itse. Mielikuvituksen, harhan tai sairaalloisten tilojen erottaminen henkisistä kokemuksista vaatii, että ihmisen on ensin suoritettava puhdistus. Tämä tarkoittaa omien elintapojen ja myös ajatusten tarkistamista. Henkinen tutkimus vaatii puhtaan ja terveen alustan ja siksi riippuvuudet on saatava ennen tätä hallintaan. Todellinen henkinen tutkimus alkaa vasta siitä, kun pysyväksi elintavaksi on muodostunut kaikista riippuvuuksista vapaa elämä.

 

Puhtaat elämäntavat ovat henkisen tietoisuuden perusta

 

Maailma on tänään niin vieraantunut omasta henkisyydestään, että yhä useampi ihminen on sairastunut. Tämä tarkoittaa usein myös elintapojen epätasapainoa. Henkisten arvojen puuttuminen ajaa niin nuoria kuin vanhempiakin riippuvuutta aiheuttavien aineiden ja lääkkeiden käyttäjiksi. Riippuvuuksien pitkittyessä tila voi johtaa masennukseen ja joissakin tapauksissa jopa psykoosiin tai skitsofreniaan. Moni elää elämäänsä vailla minkäänlaista henkistä tarkoitusta. Tässä tilanteessa ihmisen kadotettu perustasapaino pitää löytää ensin takaisin. Ihmisen on herättävä tiedostamaan sielullinen ja henkinen maailma fyysisen takana. Tämän jälkeen hän voi alkaa saada perusterveyttään takaisin irrottautumalla riippuvuuksista. Näin hän voi luoda huumaavista aineista vapaan arjen. Henkisten kokemusten syvällisempi ymmärtäminen, tutkiminen ja sisäinen prosessointi voi alkaa vasta tämän jälkeen.

 

Myös psyykkisesti sairastunut ihminen voi kokea henkisiä kokemuksia. Tämä johtuu siitä, että ihminen on henkinen olento koko ajan. Sairastunut ihminen ei kuitenkaan kykene usein perustasapainon puuttuessa jäsentämään kokemuksiaan oikein. Hän ei välttämättä erota omia kuvitelmiaan, sairaalloisia tilojaan tai harhojaan henkisistä kokemuksistaan. Siten tasapainoinen terve fyysinen ja psyykkinen elämä on henkisen tietoisuuden saamisen kasvualusta. Muuten henkisistä tutkimuksista saattaa olla ihmiselle enemmän haittaa kuin hyötyä.

 

Kun ihminen seisoo vakaalla pohjalla fyysisesti ja psyykkisesti, voidaan astua henkiselle polulle syvemmin. Henkiset kokemukset tulevat ajallaan. Ne eivät ole itsetarkoitus ja niitä ei voi pakottaa esiin. Kun ihminen tarvitsee niitä, ne ilmaantuvat. Silloin on oltava valmis rauhalliseen tarkkailuun. On luotettava näkymättömään johdatukseen ja oltava kärsivällinen. Kun omat kokemukset alkavat, voi ensin olla hämmennystä. Ellei lähellä ole ketään, jonka kanssa tilannetta voidaan ymmärtäen jakaa, kannattaa etsiytyä jonkin henkisen järjestön tai piirin pariin. Sieltä löytyy vertaisymmärrystä asiaan. Aurinkotie yhtenä kanavana on olemassa myös tätä ihmisen vaihetta varten.

 

On varauduttava siihen, että läheiset ihmiset eivät välttämättä ymmärrä henkisiä kokemuksia. He saattavat selittää ne pois ja kehottavat menemään lääkäriin. Tämä on kohta, jossa kannattaa rauhassa etsiä henkistä tietoa ja huomata, että ei ole yksin. Henkinen polku on aina ollut olemassa ja sitä ovat kulkeneet aiemmin lukemattomat ihmiset. Maapallolla se on usein ensin yksinäinen tie. Tämä johtuu siitä, että ihmisen on aina rakennettava vakaa henkinen pohja ensin sisälleen. Hänen on vahvistuttava sisältä päin. Näin ei maailman tuulet kaada henkistä rakennusta. Yksinäisyys omien henkisten kokemusten kanssa poistuu, kun henkinen polku edistyy ja tietoisuus näistä asioista kasvaa. Ihminen ei ole yksin. Henkinen maailma seuraa tätä oppilaan kasvuvaihetta tarkasti, jotta tiellä päästään eteenpäin. He myös antavat kuulua itsestään, kun aika on.

 

Tietoisuus herättää intuition

 

Joskus henkisen tien kulkija miettii, pitääkö hänen lopettaa fyysinen työ ja siirtyä henkisempään työhön. Joskus näin voi olla ja joskus taas vanhan työn pitää jatkua. Joskus intuitio pyytää siirtymään vieläkin fyysisempään työhön. Intuitio voi yllättää, kun se ilmoittaa, mitä sielusi tarvitsee. Mutta se on oikeassa. Ja onko olemassa vain fyysistä työtä? Ja mitä työtä ei voida tehdä henkisesti tai henkisemmin? Aina kun missä tahansa työssä kohtaa elävän olennon, ollaan henkisessä työssä. Ja yksinäisessä työssä taas voi olla tarkoitus kohdata oma itse vieläkin paremmin. Mikä olisikaan tärkeämpää?

 

Tietoisuus ihmisessä leviää ilman sanoja. Siten ihminen, joka herättää omaa tietoisuuttaan henkisen kautta, vie henkistä sinne, minne menee. Se välittyy silmien, kosketuksen, energian ja auran kautta ilman sanoja ja jättää aina jäljen. Ja se, joka vastustaa henkistä tietoa, tekee lopulta aina palveluksen. Henkisen tietoisuuden täytyy saada fyysisesti nähdä, miten muureista ja esteistä riippumatta se vaeltaa laajeten eteenpäin. Loputtomasti. Se on rauhallinen vastuksen edessä, koska se tietää jatkavansa eteenpäin. Se tietää, että siellä, missä sitä ei tunneta, tutustutaan harhaan. Ja sekin tarvitaan totuuden tiellä.

 

Henkisen tiedon sisäisen käsittelyn merkitys

 

Aurinkotie-sivuillamme tarjoamme Aurinkotie-kohtaamisia. Tämä on palvelu henkisiin kysymyksiin ja ongelmiin sähköpostin, puhelimen tai tapaamisten kautta. Näissä Aurinkotie-kohtaamisissa on tullut vastaan ihmisiä, joita mietityttää ne henkiset kokemukset, joille ei ole helppo saada rationaalista selitystä.  Joitakin on myös mietityttänyt henkisten kokemusten vaikutus omaan identiteettiin ja ylipäätään arjen sujumiseen.

 

Pääsääntöisesti ihmiset ovat saaneet elämäänsä tasapainoa ja virtaa henkisistä viesteistä, kanavoinneista ja omista henkisistä kokemuksista. Ne ovat olleet voiman lähde. Jotkut ovat samalla kokeneet myös sekavia olotiloja ja joissakin tapauksissa on epäilty jopa hulluksi tulemista. Jos näin tapahtuu, tämä on tärkeä signaali ihmiselle.

 

Sekavuutta henkisellä tiellä voi aiheuttaa henkisen tiedon syventämisen puuttuminen. Silloin kannattaa kysyä itseltä seuraavia asioita: Olenko ottanut vastaan sellaista tietoa maailmankuvaani, jota en olekaan täysin käsitellyt sisäisesti? Olenko vain hyväksynyt asian ilman oman minän toimintaa? Kaikki henkinen tieto pitää viedä itseen minän kautta. Tämä tarkoittaa asian tietoista käsittelyä. Silloin mieli ei ruuhkauta ihmisen maailmankuvaa ristiriitaisilla ja hämärillä tiedoilla, joita oma minä ei ole käsitellyt.

 

Maailmassa oleva henkinen tieto on tullut ihmisvälittäjien kautta. Siten tietoa on monenlaatuista ja myös eri tasoista. Jokaisessa kanavoinnissa on mukana myös sen välittäjä eli ihminen. Tavalla tai toisella. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen on itse alettava prosessoida tietoa. Hänen on osattava erotella jyvät akanoista. Pitää pystyä valitsemaan se henkinen tieto, jonka oma minä kykenee hyväksymään. Näin ei jouduta sekavien tilojen valtaan ja henkisen polun edistyminen pysyy omissa käsissä.

 

Kun ihminen työskentelee omassa sisimmässään henkisten käsitteiden kanssa, tapahtuu kaikkein tärkein asia. Silloin ihminen liittää vastaanottamansa tiedon sulavaksi osaksi omaa maailmankuvaansa. Tämä on välttämätöntä, koska ihmisen valaistumisprosessi etenee vaiheittain.  Kaikki on ensin ymmärrettävä itse, jotta henkisellä tiedolla on oikea eheyttävä vaikutus ihmisen kokonaisuuteen. Tämä pätee sekä tietoihin, jotka ihminen löytää omien henkisten kokemusten kautta sekä tietoihin, jotka ihminen poimii muiden kokemuksista tai informaatioista.

 

Ohjaako mieli salaa negatiiviseen toistoon?

 

Sekavan tilan kokeminen voi johtua myös siitä, että emme ole saaneet vietyä henkisyyttä tarpeeksi käytäntöön. Tämä tarkoittaa, että me käsittelemme kyllä henkisiä asioita, mutta emme ole valmiita muuttamaan mielen toimintatapoja. Käytännössä siis luemme ja olemme kiinnostuneita henkisyydestä, mutta pidämme vanhasta tottumuksesta arjessamme voimassa mielen asetukset, jotka ovat muodostuneet pitkällä elämän matkallamme. Olemme näin luoneet sisällemme kaksi maailmaa; henkisen valon maailman ja arjen raskaamman fyysisen maailman.

 

Kun ihminen on henkisen tekstin, luennon tai kokemuksen "sisällä", hän allekirjoittaa tämän maailman. Hän kokee hyvän olon tunteita, kun tieto resonoi sisäisen kokemuksen kanssa. Sisin osamme tunnistaa fyysisen takana olevan valon maailman. Voimme tässä tilassa päästä varsin korkeisiinkin värähtelyihin. Voimme muistaa henkisen olemuksemme arvon, merkityksen ja maailman takana olevan henkisen suuren arvoituksen, joka on piilotettu ihmiseen itseensä. Sen, joka kuoleman jälkeen ihmiselle paljastuu.

 

Sitten tapahtuu paluu arkeen. Siellä odottaa kodin ja työn haasteet ja ongelmat tutussa ympäristössä saman lähipiirin seurassa. Saatamme kuin automaatiossa palata mielen arkeen. Henkinen autopilotti menee pois päältä ja mieli alkaa raskaalla kädellä piirtää todellisuutta. Sehän on tehnyt näin aina ennenkin. Ruokimme tässä kuin huomaamatta sisintämme vääränlaisella informaatiolla. Henkisen polun kulkijalle tämä synnyttää sekavia tunnelmia. Sekavuus on signaali, josta pitäisi huomata alue, joka vaatii tietoisuuden valoa.

 

Maailmaa emme voi muuttaa hetkessä henkisemmäksi, mutta voimme muuttaa kaikkein tärkeimmän alueen; persoonamme. Siksi henkisen ylläpito arjessa on tärkeää. Jos syntyy kaksi maailmaa, jotka ovat kovin kaukana toisistaan, syntyy epätodellisia tiloja. Mennään ylös korkealle ja sitten palataan alas arkeen. Jos alkaa vähitellen tuomaan arkeensa ikään kuin käytännöksi tiettyjä henkisempiä asioita (ajatuksia, käsitteitä), alkaa saada helpotusta omiin olotiloihinsa. Tämä tarkoittaa ennen muuta omien ajatusten muuttamista sekä suhtautumisen muuttamista ympäröivään todellisuuteen.

 

Mieli voi kertoa ihmiselle esimerkiksi, miten fyysinen elämä on kuitenkin "aina tätä samaa", "henkisyys ja sen lait ovat hienoja ajatuksia, mutta eivät näy maisessa elämässäni" ja "kärsin kuten ennenkin". Hän myös saattaa ruokkia tottumuksesta sisintään ristiriitaisuutta tuovalla informaatiolla. Mediat maailmassa tekevät tänään uutisia ennen muuta negatiiviselta puolelta ja keskittyvät henkisyyden sijaan pääasiassa elämän fyysiseen puoleen. Siksi pitää olla tarkkana mitä seuraa, miten se vaikuttaa omaan itseen ja mitä tästä kaikesta informaatiosta omaksuu. Tässä ristipaineessa voi syntyä sekoittavia tunnelmia. Tämä tarkoittaa, että kiihkeässä arjen maailmassa tavallaan hukataan aiemmin omaksuttu henkinen tieto. Tässä ihmisen pitää pystyä kääntämään mielen väärä ohjelmointi. Tämä on tärkeää siksi, että ihminen on itse kaikkein keskeisin luoja sen suhteen, mitä omassa elämässä ilmenee. Ihmisen elämä alkaa toteuttaa omia ajatuksia. Niitäkin, jotka vain ajatellaan hiljaa.

 

Henkisen tien ongelmat ovat tärkeitä signaaleja

 

Henkinen polku tasapainottaa ihmisen elämää. Tämä näkyy myös arjessa, joka alkaa vähitellen järjestäytyä ihmisen elämässä sisäisen maailmankuvan suuremman eheyden kautta. Jos oma arki on sekaisin, se on aina signaali. Silloin mieli on vielä johtaja intuition sijaan alueilla, joilla tasapainoa ei ole. Tietyssä vaiheessa henkinen materiaali voidaan kokea hyvinkin läheiseksi, mutta se on lopulta aina myös tuotava ihmisen arjen elämän käytäntöihin. Näin kokonaisvaltainen henkinen ajattelu tuo harmoniaa ja terveyttä ihmisen elämään. Ongelmasignaalit voidaankin nähdä tärkeinä merkkeinä. Kun ihminen huomaa ne ja kykenee ymmärtämään ne tärkeät alueet, jotka intuition valon on vielä valaistava, hän pääsee eteenpäin henkisellä tiellään. Sekavuustilat ja ongelmakohdat toimivat näin henkisen polun kulkijan ohjaajina. Ne kertovat, mille alueelle huomio on kohdistettava.

 

Kun kaikki edellä esiintuodut asiat ovat kunnossa, ihminen lähestyy terveeltä ja vakaalta pohjalta henkisiä asioita. Hän huomaa, että ne eivät tuo sekavuutta omaan kokemiseen enää, kuten ennen. Hän kokee elävänä ja kohottavana henkisen tietoisuuden ja se resonoi oikealla tavalla hänen omiin ajatuksiinsa. Silloin ei tapahdu sekoittavaa jakautumis-kokemusta sekä mielen ja intuition törmäystä. Ihminen myös virkistyy, kun hän huomaa kykenevänsä muuttamaan aiempia raskaampia arjessa ilmeneviä suhtautumiskaavoja. Näin henkinen polku johtaa yhä syvempään tasapainoon ihmisen kaikilla elämän alueilla.

 

- Pekka Tamminen