Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

OBE – Kehosta irtoamisen kokemus

  

Sielu tiedostaa olevansa jotakin muuta kuin keho

    

Henkisen tietoisuuden yhä kasvava lisääntyminen on lisännyt myös juuri tietynlaisia henkisiä kokemuksia. Yksi tällainen lisääntyvä kokemus on astraaliprojektioksikin kutsuttu OBE-ilmiö eli kehosta irtoamisen kokemus (out of the body experience). Osin tämä liittyy myös siihen, että nykyisenä aikana yhä useammat ihmiset keskittyvät hiljaisuudessa itseensä, meditoivat ja harrastavat joogaa. Osalle on epäselvää, mitä kokemuksessa tapahtuu ja myös erilaisia pelkoja on tullut esiin. Huomionarvoinen asia on, että kehosta irtautumisen kokemukset eivät ala vahingossa, vaan kyseessä on aina viesti kokijalle. Tällöin ihmiselle konkreettisesti näytetään, että hän ei ole sama kuin kehonsa ja että ihmisen todellinen olemus kuuluu henkiseen maailmaan.

 

Ihmisille, jotka ovat aloittaneet henkisiin käsitteisiin tutustumisen ja henkiset harjoitukset, kuten meditoimisen jo aiemmissa elämissä, voi hyvin käydä niin, että keskittymisten aikana tapahtuu OBE-ilmiö. Tapahtumaa ei voida, eikä ole järkevää, etsiä itsetarkoituksena väkisin ja tällaisesta seuraa yleensä ongelmia. Koska ihminen on oman henkisen minänsä johtama olento, OBE –kokemukset ilmaantuvat oikeassa kohdassa ihmisen henkistä matkaa. Oleellista onkin löytää luottamus henkiseen johdatukseen myös tässä. 

 

Kehosta irtautuminen ei ole erillään ihmisen sielun kehityksestä yleensä, vaan tietyssä henkisen kehityksen vaiheessa tämä tapahtuma on etsijälle luonnollinen. Tällöin ihmisen kehityksen henkiset valvojat (ihmisen minä mukaan lukien) tavallaan päästävät OBE-ilmiön tapahtumaan ihmiselle. Hän on silloin sielun kehityksen vaiheessa, jossa persoonan elämän muut osa-alueet tukevat kokemusta ja sen ilmaantuminen ei häiritse persoonan elämää. Tässä henkilön pitää etsiä luottamus sen suhteen, että tapahtuma on synkroniassa oman henkisen kokonaiskehityksen suhteen ja ilmiö oikealla paikallaan. 

 

Henkisten kokemusten alkaminen tuo vastuun 

                                  

Kun ja jos OBE-ilmiö kokemuksena ilmestyy esimerkiksi meditointien tai keskittymisten aikana, on hyvä huomioida seuraavaa: Ihmisen on kiinnitettävä tarkempaa huomiota tiettyyn puhtauteen. Tämä tarkoittaa pidättäytymistä sellaisista kemiallisten aineiden käytöstä, jotka voivat alkaa häiritä selkeästi henkistä edistymistä. Alkoholi, lääkeriippuvuus ja huumeet tuovat ihmiskokonaisuuteen sellaisia vinoutumia, että OBE-kokemus alkaa toimia itseään vastaan. Henkisen polun kulkeminen on varsin kokonaisvaltainen tapahtuma. Yleensä on niin, että jos ihmisellä on voimakkaita riippuvuuksia, ei ole järkevää ylipäänsä meditoida eikä OBE-kokemuksia kehitysmielessä synny. 

 

Tarkoitukselliset erilaisten aineiden kautta aikaansaadut kehosta poistumiset ovat järjettömiä henkilön henkisen kehityksen kannalta. Astraalinen taso on täynnä erilaista elämää ja hallitsematon (valmistautumaton) siirtyminen sinne tuo aina ongelmia. Erilaiset epäpuhtaudet (riippuvuudet) vetävät vääränlaisia astraalisia energioita puoleensa, jotka voivat olla vahingollisia persoonalle. Kun OBE-ilmiötä etsitään kemiallisten aineiden avulla, käy myös niin, jos henkinen ovi saadaan näin kemiallisesti auki, se ovi myös menee syvemmin kiinni aineen vaikutuksen haihduttua. Näin ihminen kiinnittää itsensä vieläkin tiukemmin itsensä fyysiseen kehoon. Siksi ainoa tie kokea oikeanlaisia puhtaita henkisesti sielua ravitsevia OBE-kokemuksia tapahtuu puhtaan elämän ja syvällisen etsijän asenteen kautta. 

 

Kun henkinen etsijä alkaa luontaisesti kokea kehosta irtautumisia osana puhdasta tietoisen etsijän matkaa, hän voi alkaa tutkia henkistä maailmaa hallitusti vähän kerrassaan. Hän voi myös ymmärtää, että sama OBE-ilmiö tapahtuu hänelle joka yö, kun hän nukahtaa. Myös silloin keho eli fyysinen ruumis ja sen eteerinen vastine jäävät sänkyyn, kun astraalinen olemuspuoli ja minä irtoavat kehosta. Ihminen ei vain muistilukkojen vuoksi muista tätä herätessään aamulla. Siten ihmiselle on normaalia kokea henkistä elämää kehon ulkopuolella. Vain vääränlaiset maisen elämän aikana hankitut elämän tavat voivat vaikuttaa epäsuotuisasti näihin kokemuksiin. Siksi oikeanlaisen elämäntavan löytäminen on tässä tärkeää. Henkilö voi kehittyä tässä hyvin herkäksi. Hän voi alkaa tunnistaa myös joitakin kevyempiä nautintoaineita sekä raskaampia ravintoaineita painolastiksi henkisen edistymisen suhteen.  

 

Sielu tottelee ajatusta heti 

 

Kun henkinen etsijä alkaa luontaisesti kokea OBE-kokemuksia, on säilytettävä tietty maltti. Voidaan oppia elämään kokemus läpi ilman pelkoa ja huomataan, että kehosta voidaan luontaisesti irrota ja myös palata sinne vaivatta. Astraalisen kehon ja fyysisen kehon välillä oleva hopealanka (eteerinen rihma) ei katkea, vaan se luontaisesti vetää ihmisen takaisin fyysiseen kehoon, kun oikea aika on. Tämä hopealanka katkeaa ainoastaan ihmisen kuolemassa, jolle on määrätty aika ihmisen sielun suunnitelmassa.

 

Kun OBE-kokemus on etsijälle uutta, se voi tuoda pelkoa kokijalle. Irtautuminen tapahtuu kruunuchakran kautta ja kokija tuntee päässään erilaisia tuntemuksia. Hengitys hidastuu meditaation aikana ja kokija voi tuntea, että aivan kuin joku muu hengittäisi. Tässä oma keho hengittää, mutta kokemus syntyy, koska itse on jo osittain kehon ulkopuolella ja tarkkailee kehon toimintoja jo osin irrallaan siitä. Lopulta liu´utaan kokonaan kehosta ulos. Yleensä tässä vaiheessa edetään huoneen kattoon ja oma keho näkyy alapuolella sängyssä tai tuolissa (riippuen missä on meditoitu).

 

Astraalisella tasolla liikkuminen tapahtuu ajatuksen avulla. Tämä tarkoittaa, että ajatus vie kokijan heti sinne, mitä ajatteli. Esimerkiksi, kokijan irrotessa kehosta ja noustessa huoneen kattoon ajatus voi liikkua toiseen ihmiseen, vaikkapa omaan äitiin. Tällöin huomaa olevansakin äitinsä luona. Näin saattaa seurata äitinsä touhuja ylhäältä käsin. Jos ajattelee jälleen omaa kehoaan, palaa saman tien omaan huoneeseen kehon yläpuolelle. Historiamme aikana on ollut aina niitä, jotka ovat osanneet ”lentää” eli irrota kehostaan aivan tietoisesti. He vain eivät ole hiiskuneet asiasta välttämättä aikalaisilleen mitään, koska ihmiskunta ei ole ollut vielä syvästi tutustunut aiheeseen. 

 

OBE-kokemus henkisenä työkaluna 

 

Kokijan on etsittävä peloton ja tutkiva asenne, jos ja kun OBE-kokemus ilmiönä alkaa ilmaantua. Vähitellen aletaan päästä asiaan enemmän sisään. OBE-kokemus on luontainen ilmiö henkisen kehityksen matkassa. Siksi niin monet ihmiset ovat asian kokeneet. Korkeammat elämisen tasot, joihin sielun pystyy liikkumaan ovat täynnä monenlaista elämää. Onkin varauduttava siihen, että ihminen voi kokea ja aistia myös sellaista, mitä ei sielutilassa täysin vielä ymmärretä. Pelästyminen vaikuttaa usein niin, että henkilö löytää itsensä takaisin kehostaan. Tässä aiemmin mainittu tutkiva asenne on tärkeää. On tiedettävä, että ihmiselle on tärkeää rakentaa epäilystä vapaa suhde henkiseen maailmaan. Juuri omat pelot ja epäily luovat astraaliseen tilaan energioita, jotka toimivat kuin esteenä ihmisen matkalla. Luottamus henkiseen johdatukseen on olennaista.

 

Jos OBE-kokemuksen annetaan luontaisesti ilmestyä etsijän elämään, kun sen aika on, voidaan tämä etsijän hyödyllinen työkalu saattaa korkeampaan käyttöön. Silloin minä arvostaa ilmiötä ja tietää, että hän voi hyödyntää henkisen maailman tarjoamaa mahdollisuutta edistyä sielutiellään enemmän. Sielu tulee tietoisuuden laajetessa saamaan lisää myös muita tärkeitä henkisiä työkaluja. Nämä ovat piilevänä ihmisen henkisessä rakenteessa ja oikeanlainen henkinen elämä tuo ne kerran esiin ihmisen käyttöön.

 

OBE-kokemus ei ilmesty koskaan liian aikaisin. Niillekin, jotka ovat kokeneet sen vain kerran esimerkiksi onnettomuuksien ja sairauksien yhteydessä tai muista syistä, on annettu selkeä opaste siitä, mikä on henkisen kehityksen tiellä kerran luontaista ja tietoista. Jokainen sielu hyödyntää tämän tiedon matkallaan. Kuoleman pelko yleensä poistuu täysin ihmiseltä, joka on kokenut OBEn tai kuolemanrajakokemuksen (NDE) jossakin vaiheessa elämäänsä. On saatu tieto siitä, että elämä jatkuu kehosta riippumatta ja että väliaikainen matka maisessa maailmassa päättyy siirtymiseen henkisille elämisen tasoille.

 

- Pekka Tamminen