Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Oletko empaatti?

 

Erityisherkkyydestä on viime vuosina tullut suurelle yleisölle tuttu ilmiö. On arvioitu, että noin 15-20 % ihmisistä olisi eritysherkkiä. Yksi erityisherkkyyden tunnusmerkeistä on vahva eläytymiskyky ja empaattisuus, eli erityisherkällä on kyky liikuttua, vaikuttua ja asettua toisen asemaan helposti. Kuitenkin on olemassa ryhmä ihmisiä, joiden empaattisuus ja kyky reagoida ympäristöönsä on aivan omanlaistaan. Heitä kutsutaan empaateiksi. Keitä nämä empaatit oikein ovat?

Jos ajatellaan, että empaattisuus tarkoittaa kykyä syvästi ymmärtää toisten ihmisten tunteita ja ajatuksia ja että jokaisella meistä on enemmän tai vähemmän kykyä ymmärtää ja myötäelää toisten tuntemuksia, niin empaatti ei pelkästään ymmärrä toisten ihmisten olotiloja, vaan kokee ne sisällään, kuin ne olisivat hänen omia olotilojaan. Empaatti ei kuitenkaan välttämättä tiedosta, että tuntemukset eivät välttämättä alun perin ole hänen omiaan. Hän vain tuntee sisällään voimakkaita olotiloja, jotka vaihtelevat ja heilahtelevat. Hän reagoi voimakkaasti elämään, ihmisiin, paikkoihin ja tarinoihin, ymmärtämättä välttämättä itsekään, miksi sisäiset tuntemukset ovat niin voimallisia. Niin kauan, kun empaatti ei ymmärrä olevansa empaatti, hän on yli voimien kuormittavien olotilojen riepoteltavana – kunnes hän tajuaa oman ominaislaatunsa ja alkaa saada sisäistä aallokkoaan haltuunsa.

Empaatti tuntee sisällään muiden ihmisten energioita ja on jatkuvasti alttiina muiden ihmisten toiveiden, tarpeiden ja mielialojen vaikutuksille. Tämä vaikutus tapahtuu usein tiedostamattomalla tasolla, eli empaatti ei aina itsekään tiedosta, mihin hän reagoi ja miksi. Hän saattaa automaattisesti koko ajan lukea ja tulkita ihmisiä ja tilanteita. Empaatti saattaa luulla, että ”antennit pystyssä” oleminen normaalia ja että kaikki tekevät sitä. Siksi moni empaatti ei kiinnitä siihen sen kummempaa huomiota eikä puhu ääneen havainnoistaan ja tuntemuksistaan, koska hän luulee, että kaikki muutkin tekevät sitä mitä hän tekee ja tietävät saman minkä hän tietää.

Eikä empaatti reagoi pelkästään ihmisten energioihin ja olotiloihin. Häneen saattavat vaikuttaa myös eläimet, kasvit, maapallon energiat ja jopa elottomat asiat!

 

EMPAATIT JA MUUT IHMISET

Empaatit ovat usein hyvin myötätuntoisia ja ymmärtäväisiä, ja heillä saattaa olla todella suuri halu auttaa lähimmäisiään. Toisaalta tämä jalous on ymmärrettävissä empaatin sisäisten tuntemusten kautta: Koska empaatista tuntuu kurjalta, jos jollain hänen lähellään olevalla ihmisellä on kurja olo, niin empaatti kokee koko ajan olevansa vastuussa muiden olotiloista ja yrittää korjata muiden oloa loputtomasti, saadakseen osaltaan helpotusta omalle tukalalle ololleen. Omia tarpeitaan empaatti ei ehdi aina niin huomioimaan, sillä muut menevät tunteineen ja tarpeineen usein edelle.

Empaatti saattaa kuitenkin myös olla vetäytyvä ja moniin ihmisiin välttelevästi suhtautuva. Empaatteja on introverttejä ja ekstroverttejä, mutta myös ekstrovertit empaatit saattavat joskus olla sosiaalisesti kömpelöitä tai suhtautua toisiin ihmisiin välttelevästi. Empaatti ei usein itsekään tiedä syytä tähän. Jostain syystä joskus, joidenkin ihmisten kanssa, tai joissain tilanteissa tai paikoissa, empaatin sisäiset tuntemukset vaan ovat hyvin hankalat. Siksi hän saattaa kokea tarpeelliseksi vetäytyä joko kokonaan tilanteesta tai hän suojautuu ärtyneisyyden tai poissaolevuuden suojamuurin taakse.

 

ONGELMIA JA UUPUMISTA

Ennen kuin empaatti alkaa ymmärtää olevansa empaatti, hän saattaa kokea olevansa – tai muut kertovat, että hän on – yliempaattinen, yliherkkä, ylitunteellinen, ylireagoiva tai liian voimakkaasti kokeva. Hän saattaa myös kokea olevansa liiallisella mielikuvituksella ja liiallisella eläytymiskyvyllä varustettu. Häntä on saatettu moittia ailahtelevaksi, epävakaaksi tai kompleksiseksi. Hän saattaa kokea, että elämä maapallolla on – ainakin välillä – liian raskasta ja liian tuskallista. Hän saattaa kuormittua, stressaantua ja uupua syvästi aivan normaalista elämästäkin.

Pärjätäkseen oman herkkyytensä kanssa empaatti on saattanut opetella tukahduttamaan reaktioitaan ja tunteitaan. Jos empaatti on kovettanut itsensä ja rakentanut selviytymisstrategioita ja puolustusmekanismeja, hän yleensä pärjää jonkin aikaa, kunnes jossain vaiheessa keinotekoisen vahvuuden muuri alkaa antaa periksi ja empaatti saattaa alkaa sairastella, joko fyysisesti tai henkisesti. Kun lisäksi monet asiat ja ihmiset empaatin ympärillä vaikuttavat häneen ja kuormittavat henkisesti ja fyysisesti, niin empaatilla saattaakin olla diagnosoituna masennus, uupumus, burn out, väsymysoireyhtymä tai jopa bipolaarinen mielialahäiriö.

 

EMPAATTIEN AIVOT

Erityisherkkyys alkaa olla yleisesti hyväksytty asia, jonka ihmiset liittävät psykologian termistöihin ja ihmisten luonteenpiirteiden ja ominaislaatujen ymmärtämiseen. Empaattina oleminen siirtyy tästä – energioihin reagoimisen ja intuitiivisen tietämisen myötä – askeleen eteenpäin kohti henkisyyttä, ehkä jopa mystisyyttä, ja siksi joidenkin empaattien voi olla aluksi hankalaa hyväksyä omaa laatuaan. Aivotutkimuksissa on kuitenkin löydetty peilineuronit, joiden avulla empatiakokemukset voidaan selittää tieteellisesti. Peilineuronien avulla ihmiset voivat virittää tai synkronisoida aivojaan resonoimaan toisen ihmisen taajuudella. Tämä tutkimusalue on kuitenkin vasta alkutekijöissään, joten voimme vain arvailla, miltä empaattien aivokuvat näyttävät – ovatko empaattien aivot pelkkää peilineuronia…

Empatia, myötäeläminen ja kyky lukea sanatonta viestintää ovat joka tapauksessa taitoja, joita yhä enemmän osataan arvostaa nykymaailmassa, jopa kovassa businessmaailmassa. Empaattisuudesta on tulossa uusi yrityselämän trendi. Maailman Talousfoorumi WEF nostaa jo ”empatiaindeksin” yhdeksi yrityksen menestystekijäksi. Empatiakyky on siis taito, jota on alettu arvostaa aivan uudella tavalla, ja jota saatetaan jonain päivänä opettaa meille kaikille. Ehkäpä empaatit pääsevät pian opettamaan omia luontaisia taitojaan muille!

 

MENNYT VAI TULEVA TAITO, VAI YDINYHTEYTTÄ?

On vaikeaa tietää varmasti, miksi osa ihmisistä on empaatteja ja osa ei ole. Mielenkiintoisena ajatusleikkinä voitaisiin pohdiskella, mihin suuntaan ihmisen evoluutio on menossa seuraavien tuhansien, satojen tuhansien ja miljoonien vuosien kuluessa. Ajatukset parviälystä, telepatiasta ja kollektiivisesta tietoisuudesta voisivat ohjata pohdintoja siihen suuntaan, että ehkäpä empaattina oleminen onkin tulevaisuudessa normaalia. Ehkä empaatit eivät olekaan vääränlaisia ja outoja, vaan ensimmäisiä askelia siinä kehityksessä, johon ihmiskunta on menossa! Tai ehkäpä tämä on taito, joka ihmisillä on aiemmin ollut, mutta se on jossain rationaalisuden ylikorostuksen vaiheessa hiipunut pois, ja nyt se alkaa tulla takaisin käyttöömme.

Kaiken lisäksi viime aikoina maapallon ihmisillä on yhä enenevässä määrin lisääntynyt yhteys omaan ytimeensä. Tämä ydin voidaan ymmärtää monella eri tavalla: se voidaan nähdä aitona minänä, korkeampana minänä, sieluna, henkenä tai yhteytenä alkulähteeseen. Sen vastakohtana – tai minä sanoisin mieluummin yhteistyökumppanina – nähdään persoonallinen minämme, jota jotkut kutsuvat egoksi tai jopa vääräksi minäksi. Tämä jälkimmäinen, persoonallinen minämme, on se osa meitä, josta olemme tietoisia, kun taas ytimemme/sielumme on tiedostamatonta, alitajuntamme ja intuitiomme kautta esiin tulevaa osaa laajempaa minuuttamme.

Yhteys ytimeemme/sieluumme laajentaa aistejamme, havaintokykyjämme ja tietoisuuttamme, usein yli oman tietoisen ymmärryksemme. Kykenemme ”jostain syystä” tietämään ja tuntemaan asioita, joita emme aina voi järjellämme ja rajallisin kyvyin varustetulla mielellämme selittää ja ymmärtää. Tämä voi tuntua juurikin empaattina olemiselta, joten nämä empaatin ominaispiirteet voivat siksi olla hyvinkin lisääntymässä maapallollamme.

 

VOIMAANTUVA EMPAATTI

Empaatin on hyvä tiedostaa, tutkia ja ymmärtää omaa erityislaatuaan, ihan jo tullakseen toimeen itsensä ja reaktioidensa kanssa näissä maapallon myllertävissä olosuhteissa. Voimakkaasti kokevan ja tuntevan empaatin elämässä ovat puurot ja vellit, eli omat ja muiden tuntemukset, aivan sekaisin, ja ennen kuin hän alkaa ymmärtää itseään, hän saattaa ylikuormittua jo aivan tavallisessa ihmiselämässä. Siksi moni empaatti kokee olevansa uhri, joko muiden ihmisten, olosuhteiden, elämänkokemustensa tai maailman uhri.

Empaatti ei kuitenkaan ole mikään uhri, eikä empaattisuus ole negatiivinen ominaisuus tai haitta, josta pitäisi poisoppia. Päin vastoin, empaattina on mahdollista elää mitä rikkainta ja mielenkiintoisinta elämää – kunhan empaatti vaan tutustuu omaan ominaislaatuunsa ja ottaa oman voimansa käyttöön. Onneksi itsensä ymmärtävä ja tunteva empaatti voi todella voimaantua elämään sitä elämää, jota hän tuli tänne elämään. Empaattina oleminen on siunaus ja lahja, kun sen ottaa omakseen ja haltuunsa!

 

 

EMPAATTIEN OMINAISPIIRTEITÄ

 

Empaatit ovat yksilöitä ja siten erilaisia. Jonkinlaisia yleistyksiä voidaan kuitenkin antaa niistä piirteistä, joita empaateilla usein on. Vaikka olla olevat piirteet ovat yleistyksiä eikä niitä kannata ottaa liian kirjaimellisesti, niin jos sinulla on joitain alla olevista piirteistä, voit olla empaatti.

 

HERKKYYS

 • Koet olevasi hyvin herkkä, ehkäpä herkempi kuin moni muu tuntemasi ihminen
 • Reagoit moniin asioihin ympärilläsi, joihin muut eivät välttämättä reagoi, ja aistit ja havaitset laaja-alaisesti
 • Saatat mennä helposti pois tolaltasi, monien mielestä pikkujutuista
 • Saatat reagoida voimakkaasti ja monien mielestä yliherkästi, jos näet tai kuulet voimakkaita, järkyttäviä tai väkivaltaisia tarinoita, ohjelmia, kuvia tai uutisia
 • Saatat reagoida herkästi stimulantteihin (kofeiinipitoiset juomat voivat viedä yöunesi), lääkkeisiin, itsellesi sopimattomiin ruoka-aineisiin, ympäristömyrkkyihin jne.
 • Sisäiselle hyvinvoinnillesi on väliä, millaisessa ympäristössä olet

VOIMAKAS TUNNEREAGOINTI

 • Tunnet tunteesi vahvasti ja elävästi sisälläsi, et siis ole sisäisesti turta
 • Tunnetilasi ja mielialasi saattaa vaihdella, niin ettet aina itsekään tiedä, miksi niin tapahtuu
 • Aistit sen, jos joku lähelläsi on pahalla tuulella tai alhaisessa mielentilassa, vaikka toinen ei näyttäisi sitä tai puhuisi siitä
 • Jos jollakulla läheiselläsi on hankala tunne tai fyysistä kipua, saatat alkaa kokea samoja asioita
 • Jos näet, kuulet tai luet jostain voimallisesta kokemuksesta, saatat alkaa kokea samaa asiaa: esim. jos katsot ohjelmaa, jossa voidaan pahoin, saatat alkaa itsekin voida pahoin
 • Et välttämättä meinaa kestää negatiivista energiaa ja konfliktia
 • Reagoit voimakkaasti myös positiivisiin asioihin, saatat liikuttua syvästi esimerkiksi jos näet jonkun auttavan pyyteettömästi toista ihmistä tai eläintä, tai jos saat yhteyden kaikkeuden pyyteettömään rakkauteen

UUPUMINEN

 • Elämä uuvuttaa sinua helposti, henkisesti ja/tai fyysisesti
 • Kuormitut ja stressaannut helposti
 • Oltuasi paikoissa, joissa on paljon ihmisiä, tarvitset lepoa ja palautumisaikaa
 • Olet saattanut jossain vaiheessa saada diagnoosin masennuksesta, uupumuksesta tai burn outista, tai jopa bipolaarisuudesta tai kroonisesta väsymysoireyhtymästä
 • Voit hyvin ja lataudut ollessasi yksin ja kaipaatkin yksinoloa säännöllisesti; joidenkin mielestä tarvitset yksinoloa jopa liikaa

MUIDEN HUOLIEN KANTAMINEN

 • Olet luonteeltasi myötätuntoinen ja ymmärtäväinen
 • Muut ihmiset kertovat sinulle helposti huolistaan
 • Olet hyvä kuuntelija ja haluaisit kyetä auttamaan ihmisiä heidän huolissaan
 • Saatat kokea olevasi vastuussa muiden ihmisten hyvinvoinnista ja kannattelet muita ihmisiä ja ilmapiiriä, aivan luonnostasi
 • Huomaat miettiväsi usein, miten auttaa jotain muuta ihmistä hänen huolissaan

OMIEN TARPEIDEN OHITTAMINEN

 • Muiden ihmisten kanssa ollessasi sinun voi olla vaikea tietää, mitä haluat ja tarvitset
 • Sinun voi olla hyvin vaikeaa aiheuttaa pettymystä, harmia ja vaivaa muille ihmisille
 • Luisut helposti pois omasta keskuksestasi etkä kuuntele omaa sisintäsi
 • Luulet, että muiden auttaminen ja epäitsekkyys ovat aina hyvää ja rakkaudellista toimintaa, vaikka voisit kuinka huonosti tehdessäsi sitä liikaa
 • Olet tunnontarkka etkä tee virheitä mielelläsi

INTUITIIVISUUS

 • Sinulla saattaa olla kyky saada intuitiivista tietoa, kuuntelet sitä tai et
 • Saatat tietää enemmän kuin mitä ääneen kerrotaan, etkä edes tiedä tietäväsi enemmän kuin mitä on kerrottu, koska luulet, että asiat jotka sinä tiedät, ovat itsestäänselvyyksiä ja että kaikki tietävät sen mitä sinä tiedät
 • Lapset ja/tai eläimet saattavat kokea vetoa sinuun, jaatte jonkun yhteisen sanattoman ymmärryksen

- Marja Ikivalo

 

Lisää artikkeleita empaateista:

Erilaisia empaattityyppejä

Empaatti vai erityisherkkä, traumatisoitunut vai läheisriippuvainen