Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Pyhän Hengen ohjauksen kuuleminen

 

Minulta on monesti kysytty, miten oikein pystyn kommunikoimaan Pyhän Hengen kanssa. Missä muodossa Pyhän Hengen viestit minulle tulevat? Miten opin kuulemaan ohjauksen? Kerron seuraavassa omaa ymmärrystäni ja kokemuksiani asiasta.  

 

Mikä on se taho, johon yhteyttä haetaan?

Jos ajattelemme, että Jumala on Kaikki-mitä-on, niin meistä jokainen on osa tätä Kaikkeuden kokonaisuutta. Koska olemme osa kokonaisuutta, meillä jokaisella on pääsy tämän kokonaisuuden tietoon ja ymmärrykseen. Meillä on pääsy itseämme laajempaan viisauteen, koska se on meissä. Voimme siis pyytää ohjausta suoraan tältä kokonaisuudelta, jota yleisimmin kutsutaan termillä Jumala, Alkulähde, Kaikkeus, Elämä, Totuus tai Rakkaus. Mutta termi voi olla ihan mikä vain, sillä se, mistä puhumme, on jotain käsitteiden, määrittelyjen ja jopa ihmisälyn tuolla puolen olevaa.

Tarvitsemme kuitenkin yleensä jonkun tahon, jonka koemme olevan Jumalaa helpommin lähestyttävä ja jonka avulla voimme saada ymmärrettävässä ja omaksuttavassa muodossa olevaa kaikkiallisen viisauden ohjausta. Itse kutsun tätä väylää Kaikkeuden ja itseni välillä Pyhäksi Hengeksi. Ajattelen, että Pyhä Henki on minussa olevan muisto Totuudesta, tieto siitä, että olen aina ollut osa Kaikkeutta. En voi koskaan olla Jumalasta erossa, vaikka minusta voi siltä tuntua. Voin tehdä tämän eron itselleni todeksi uskomalla siihen. Mutta todeksi tämä uskomukseni ei sitä tee. Jumala on aina tässä, on aina ollut ja tulee aina olemaan.

 

Mitä ohjaus on ja kuka sitä saa?

Pyhän Hengen ohjaus antaa tukea ja lohtua elämäämme. Se voi sisältää suoria vastauksia esittämiimme kysymyksiin. Se voi auttaa meitä ymmärtämään paremmin elämämme tapahtumia, koska se voi auttaa meitä tulkitsemaan niitä rakkaudellisin silmin. Näin se voi auttaa meitä hahmottamaan mitä meidän voisi olla hyvä tehdä seuraavaksi ja se voi helpottaa päätöksien tekemistä. Se voi antaa meille laajempaa ymmärrystä Totuudesta, Jumalasta ja ihmiselämän merkityksestä. Se on aina tunnelmaltaan lempeää sekä sellaista, että se lisää rakkauden, ymmärtävyyden ja ystävällisyyden tunnetta.

Tärkeintä on ymmärtää, että jokainen meistä saa koko ajan ohjausta Pyhältä Hengeltä. Kokonaisuuden valtava tieto ja ymmärrys on koko ajan tässä, koska olemme koko ajan osa sitä. Voimme kuitenkin olla täysin tietämätön tästä ohjauksesta. Silti saamme sitä. Kun alamme tulla tietoisemmaksi tämä ohjauksen jatkuvasta virrasta elämässämme, voimme alkaa myös tiedostaa, missä muodossa se omassa elämässämme näkyy. Tämä onkin oleellisinta: alkaa ymmärtää ohjauksen olevan koko ajan tässä, alkaa uskoa ja luottaa siihen, ja täten ohjauksen tiedostaminen ja tunnistaminen voi alkaa avautua.

Ohjauksen tiedostaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä. On hauskaa tiedostaa se, ja aivan yhtä ok on olla tiedostamatta sitä. Kaikenlainen pakottaminen ja kireys eivät edesauta ohjausyhteyden avautumista. Hyväksyvä keveys auttaa, oli tarkoituksenmukaista tulla tietoiseksi ohjauksesta tai ei.

 

Miten yhteys avautuu?

Tiedostetun yhteyden avautumiseen itseä laajemman viisauden kanssa on yhtä monta reittiä kuin on ihmistäkin. Yhteys voi avautua esimerkiksi meditaation, rukouksen, joogan, gurun seuraamisen, energiahoitojen, luonnossa liikkumisen tai jopa jonkun ruokavalion kautta. Myös erilaiset tekstit, kirjat, videot tai äänitteet voivat avata yhteyden tunnistamista.

On myös täysin mahdollista, että yhteyden avautuminen tapahtuu tekemättä varsinaisesti mitään. Onhan kuitenkin kyse täysin luonnollisesta asiasta. Kyse on enemminkin siitä, että alamme luottaa siihen, että yhteys on olemassa ja voimme saada ohjausta Kaikkeuden viisaudelta.

 

Missä muodossa ohjausta saadaan?

Voimme saada Pyhän Hengen ohjausta monella tavalla. Ohjaus voi esimerkiksi ilmentyä selkeinä sanoina ja lauseina, jotka kuulemme sisäisellä kuulollamme tai jotka kirjoittaessa tulevat meille näkyväksi. Sanat ja lauseet voivat myös tulla jonkun toisen ihmisen kautta. Joskus tämä henkilö voi olla hyvinkin yllättävä, esimerkiksi pieni lapsi, tai roolihenkilö televisiossa, elokuvassa, tietokonepelissä, kirjassa tai vaikka sarjakuvassa. Voimme myös itse olla se taho, joka näitä sanoja lausuu. Kuuntelemme tällöin itsekin yllättyneenä, mitä suustamme ulos tulee.

Ohjaus voi tulla myös sanattomana tietona tai mielikuvina. Usein sanaton tieto tulee meille kerralla, kuin isona tietopakettina, jonka joudumme sitten purkamaan ihmismielelle ymmärrettävään muotoon. Ohjaus voi tulla esiin myös erilaisina symboleina, unien kautta, taiteen kautta, luonnossa näkyvinä ilmiöinä, kehon liikkeenä, kehotuntemuksina tai energiatuntemuksina. Itse asiassa ei ole mitään rajaa sille, millaisen muodon ohjaus saa.

 

Miten kommunikoida Pyhän Hengen kanssa?

Ohjauksesta tietoiseksi tulemisen lisäksi monia kiinnostaa vastavuoroisen kommunikoinnin mahdollisuus Pyhän Hengen kanssa. Tällöin Pyhälle Hengelle voisi jutella ja kysyä itseä mietityttäviä asioita, ja sitten saada vastauksia näihin kysymyksiin.

Kommunikoinnin voi aloittaa yksinkertaisesti niin, että alkaa vain jutella itseään laajemman viisauden kanssa hiljaa mielessään. Tämän tahon voi nimetä haluamallaan tavalla ja sen voi myös kuvittaa mielessään jonkinlaiseksi, jos haluaa. Tämä saattaa tehdä tämän tahon helpommin lähestyttäväksi, mikä saattaa helpottaa tälle taholle juttelemista.

Juttelun lisäksi kirjoittaminen on monelle hyvä keino kommunikoida Pyhän Hengen kanssa. Moni huomaa kirjoittaessaan vapaasti virtaavia tekstejä, että kirjoitus alkaa virrata jostain itseä laajemmasta olemisen kentästä, ja näin on mahdollista kysyä ja saada vastauksia omiin elämää koskeviin kysymyksiinsä.

Mikä tahansa muoto kommunikoinnille onkaan itselle luontevin, niin määrätynlainen keveys on hyvä pitää mukana Pyhän Hengen kanssa kommunikoinnin aloittamisessa. Pyhän Hengen olemus on lempeää, rauhallista ja luottamusta herättävää, mutta se on myös ihanan keveää, iloista ja joskus jopa reippaan huumorin sävyttämää.

 

Ego pyrkii mukaan kommunikointiin

Henkinen ego pyrkii tietenkin kaappaamaan tämän kommunikoinnin muodon ja käyttämään sitä omiin tarkoitusperiinsä, eli oman itsensä pönkittämiseen ja muita ylemmäs nostamiseen – siis erillisyyden kasvattamiseen. Tällöin mieleen voi nousta esimerkiksi tällaisia ajatuksia: ”Tämä kommunikaatio on vakavaa, joten minunkin on oltava vakavahenkinen ja ehdoton”, ”Tämä kaikki on niin pyhää ja arvokasta, että minunkin on pyrittävä olemaan pyhä ja täydellinen, että olen tällaisen kommunikaation arvoinen”, ”Kylläpä minä olenkin tärkeä ja muita parempi, kun pystyn kommunikoimaan Pyhän Hengen kanssa”, ”Minä saan oikeaa viestiä ja muut ovat väärässä” jne.

Egomielen mukaan tulemiselle ei välttämättä voi mitään. Viimeistään kommunikoinnin jälkeen alkavat egon kehittelemät epäilyt usein nousta esiin: ”Oliko kyseessä oikeasti Pyhän Hengen kanssa kommunikointi?”, ”Ymmärsinkö viestit varmasti oikein?”, ”Ehkä tätä saamaani ohjausta pitäisi vähän muokata, että se tuntuisi järkevämmältä” jne. Itse asiassa on olemassa ilmiö nimeltä ”egon vastapotku”, jossa hyvältä tuntunutta kommunikointia itseä laajemman viisauden kanssa seuraa päiviä tai jopa viikkoja, joiden aikana ego tuntuu voimistuneen ja kaikki – varsinkin henkisyys – saattaa tuntua tosi mälsältä. Ego reagoi rakkauden virtaan voimakkaasti, koska se tietää, että rakkauden edessä se tulee katoamaan omaan mahdottomuuteensa.

Onneksi tätä egon esiin nousemista ja sen takapotkua ei tarvitse ottaa vakavasti, eikä varsinkaan tuomita sitä. Ego tekee sitä, mitä egon kuuluu tehdä, kun se yrittää pitää itseään ja erillisyystarinaa uskottavana ja siten taata oman olemassaolonsa. Se ottaa itsensä ja oman olemassaolonsa hyvin vakavasti, sillä sen olemattomuus nousee esiin, jollei sitä pidetä hengissä jatkuvasti siihen uskomalla. Mutta voiko mikään, jonka olemassaoloon täytyy uskoa, että se on totta, olla oikeasti ja todellisesti olemassa olevaa?

Tämän egon toiminnan voi siis vain huomata ja sitten jatkaa Pyhän Hengen rakkaudellisten viestien vastaanottamista, kun sen aika taas on. Koko kommunikaatioprosessiin on siis hyvä suhtautua niin, että on valmis olemaan ihan hupsu ja hassu ja väärässä ihan kaikesta. Tällöin ei ota itseään liian vakavasti, ja voi antaa tilaa Pyhän Hengen iloisen ja vapaasti virtaavan ymmärryksen esiin nousemiselle.

 

Oma kokemukseni yhteyden avautumisesta

Itselleni kommunikaatio Pyhän Hengen kanssa avautui niin, että muodostin ensin yhteyden Hänen kanssaan. Aloin aamu- ja iltarukouksessa jutella Hänen kanssaan. Kuvittelin Hänet itseni ulkopuolella olevaksi kehottomaksi, mutta selkeästi havaittavaksi hyväntahtoiseksi hahmoksi. Näin minun oli helpompi lähestyä Häntä. Tiesin kuitenkin koko ajan, että Pyhä Henki ei ole mitään itseni ulkopuolella olevaa, mutta tiesin myös, että tällainen erilliseksi hahmoksi kuvittelu teki yhteyden muodostumisen itselleni helpommaksi.

Aamu- ja iltarukoukseni käsitti määrättyjä lauseita, joita toistin itsekseni. En ensin tuntenut lauseita toistaessani mitään, vaan höpötin niitä lähes mekaanisesti. Toistin mm. seuraavia lauseita: ”Pyhä Henki, ole kanssani joka hetki, myös silloin, kun en muista sitä pyytää”, ”Anna viisautesi ja rakkautesi valaista mieleni”, ”Kiitos, että ohjaat minua kohti Kotia”, ”Tapahtukoon Sinun tahtosi” ja ”Jumalan Rauha on tässä”.

Jonkin ajan kuluttua aloin tarkoittaa, mitä sanoin. Sanoin lauseet hitaammin ja pystyin todella uppoutumaan niihin. Aloin tuntea pyhyyden ja liikutuksen tunnetta, joten rukouksesta alkoi tulla itselleni merkityksellisempää. Päivän aloittaminen ja lopettaminen Pyhän Hengen kanssa alkoi olla todella kaunista, joten odotin sitä innolla. Aloin jutella Pyhälle Hengelle mielessäni myös pitkin päivää. Varsinkin hankalan hetken aikana hoin itsekseni, sitä tarkoittaen: ”Pyhä Henki, ole kanssani.”

 

Kommunikointiyhteyden muodostuminen

Samaan aikaan kun aloin muodostaa henkilökohtaista ja toimivaa yhteyttä Pyhän Hengen kanssa, aloin myös lenkkeillä kuunnellen nappikuulokkeilla itseäni miellyttäviä henkisiä YouTube-videoita. Koska olin juuri hiljattain löytänyt Ihmeiden oppikurssin, halusin saada siitä mahdollisimman paljon tietoa. Siksi kuuntelin pääasiassa Kenneth Wapnickin ja Gary Renardin videoita. Monesti kuunneltuani videota hetken aikaa jouduin pysäyttämään sen, koska halusin pohtia kuulemaani vielä lisää ymmärtääkseni sen varmasti. Pohdintani sai usein kysymyksen muodon. Mitä kuulemani tarkoittaa? Onko se varmasti näin? Miten voisin parhaiten ymmärtää ja sisäistää tämän kuulemani asian?

Vähän ajan päästä aloin huomata, että sain ennemmin tai myöhemmin vastauksen pohdintoihini. Aloin siis luottaa siihen, että jos kysyin jotain, minulle vastattiin. Joskus sain vastauksen heti, jolloin tietopaketti tipahti päähäni saman tien kysymyksen esittämisen jälkeen. Joskus tieto tuli päähäni vertauskuvallisen mielikuvan tai tarinan muodossa, jota hetken aikaa pohdiskelin, jotta ymmärsin sen sisältämän vastauksen. Joskus en saanut vastausta, jolloin tiesin, etten vielä ollut valmis sitä vastaanottamaan. Yleensä vastaus kuitenkin tuli viimeistään muutaman viikon sisällä.

Kun aloin tiedostaa tätä kysymys-vastaus-prosessia ja sen toimivuutta, aloin kohdistaa kysymykseni suoraan Pyhälle Hengelle. Tämä helpotti ja nopeutti koko prosessia huomattavasti. Se myös teki siitä jotain sellaista, joka tuntui kauniilta ja pyhältä. Olin hyvin kiitollinen ohjauksesta, jota olin tajunnut saavani. Aloin innoissani odottaa päivittäistä lenkkiäni, koska aloin kokea aivan uudenlaista varmuutta ja luottamusta elämää kohtaan. Tiesin, että minua ohjataan, juuri minulle sopivalla tavalla ja juuri minulle sopivalla vauhdilla. Kuuntelin usein lenkin aluksi jotain henkistä videota, koska tiesin sen virittävän minut oikeanlaiseen tunnelmaan kommunikaatiota varten. Kun kommunikaatio oli jatkunut kuukausia, siitä tuli niin luonnollista ja toimivaa, etten tarvinnut enää mitään tunnelman virittäjiä.

 

Kommunikaation laatu

Yksi asia, jonka uskon auttaneen toimivan kommunikaation avautumisessa omalla kohdallani oli se, etten aluksi kysynyt mitään omaan elämääni liittyvää. Kysymykseni koskivat Ihmeiden oppikurssin teoriaa, todellisuuden luonnetta, Jumalan olemassaoloa, ihmiselämän merkitystä jne. Näihin asioihin minulla ei ollut valmiina mitään selkeitä mielipiteitä, joten en itse ohjannut kommunikaatiota mihinkään suuntaan.

Vasta kun olin varma yhteyden olemassaolosta ja saamani ohjauksen toimivuudesta, aloin kysyä myös omaan elämääni liittyviä kysymyksiä. Tässä vaiheessa ymmärrykseni oli kuitenkin selkiytynyt niin paljon, että tiesin arkielämääni liittyvien kysymysten olevan sinällään merkityksettömiä. Totuus ja Jumala olivat ainoat itselleni merkitykselliset ja todelliset asiat, kun taas ihmiselämän ja muodon maailman näin ohikiitävänä harsona, jonka näennäiset ilmiasut eivät sinällään olleet tärkeitä. Niiden merkitys oli siinä, että niiden avulla pystyin näkemään, millä tavoin pidin itseäni yhä kiinni muodon maailmaan ja omaan yksilölliseen persoonaani uskomisessa, eli millä tavoin pidin itseäni erillisenä Kaikkeuden kokonaisuudesta – siis erillisenä Jumalasta. Tämän takia en ollut valtavan kiinnostunut omaa elämääni koskevien asioiden muodosta ja yksityiskohdista. Tiesin kaiken olevan koko ajan täydellistä, miten tahansa se eteeni ilmenikään.

Mutta aloin kuitenkin kysellä joitain omaa elämääni koskevia kysymyksiä. Kysyin varsinkin sitä, mitä joku tapahtuma, lyhyt- tai pitkäkestoinen, oikeasti tarkoitti syvemmältä katsantokannalta tarkasteltuna. Miten voisin tulkita tätä tapahtumaa yhdessä Pyhän Hengen kanssa, jolloin se voisi edesauttaa Jumalan yhteyteen pääsemistä? Millainen minussa oleva rakkauden este nousee tämän tapahtuman avulla esiin?

Mutta omaa elämääni koskevien kysymysten kohdalla huomasin, että saatoin alkaa itse vastata omaan kysymykseeni. Tällöin tuntui siltä, että työnsin vastauksen sisältäni ulospäin, kun Pyhän Hengen vastaus oli aina tuntunut tipahtavan minuun itseäni laajemmasta olemisen kentästä. Jos huomasin tämän työntämisen tunteen alkavan, lopetin koko asian ajattelemisen siihen. Pyysin vain, että vastaus tulisi minulle – jos sen kuului tulla minulle – ja aloin pohtia jotain aivan muuta.

Ja yleensä vastaus tulikin, aika pian, yllättäen minut kesken muiden asioiden pähkäilyjen. Tunnistin vastauksen lähteen siitä, että hyvin usein vastaus liikutti minua. Liikutus johtui varsinkin siitä, miten rakkaudellinen viesti oli. Se auttoi minua näkemään mieltäni painavan asian aivan uudessa valossa. Oloni keveni ja hymy nousi huulilleni. Eihän tässä ollutkaan mitään hätää!

 

Kommunikointitavat laajenevat

Monta kuukautta Pyhän Hengen kanssa kommunikointi lenkkien aikana oli ainut yhteydenpidon tapa, kunnes eräänä aamuna huomasin uuden yhteyden muodon syntyneen. Minulla on tapana täyttää aamupalan aikana kryptoja. Yhtenä aamuna tajusin, että täyttäessäni mekaanisesti kirjaimia krypton ruutuihin sain koko ajan uutta tietoa päähäni. Tajusin yllättäen olevani ohjauksessa. Monelle meditaatio ja täysi hiljaisuus voivat olla parhaita tapoja olla yhteydessä. Minun kehomieleni taitaa olla sen verran vilkas, että tarvitsen jonkun ns. harhauttajan, joka vie pinnallisen ajatustoimintani muualle, jotta voin alkaa kuulla ohjausta. Luonnossa käveleminen oli aiemmin toiminut tällaisena harhauttajana.

Samoin tajusin, että olin jo jonkin aikaa ruokaa laittaessani usein joutunut keskeyttämään sen, koska kauttani alkoi virrata sanoja, jotka täytyi heti käydä laittamassa ylös. Kotityöt olivat siis myös toimineet pinnallisen ajatustoiminnan harhauttajina jo jonkin aikaa. En vain ollut tätä aiemmin tiedostanut!       

Tästä varmaan monella on kyse: kommunikaatio toimii koko ajan, mutta siitä ei olla tietoisia. Ja oikeasti siitä ei koskaan tarvitsekaan tulla tietoiseksi. Meistä jokainen on koko ajan ohjauksessa. Siihen voimme luottaa ja siihen voimme turvata. Se riittää. Rakkaus kannattelee meitä, koko ajan.

 

- Marja Ikivalo