Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Rauhansopimus

 

Tekemällä rauhansopimuksen itseni kanssa pelastan havaintomaailmani!

 

Tämä johtuu siitä, että en näe silmilläni, vaan mielelläni. Kaikki havaintomaailmassani näyttäytyvät tapahtumat ja asiat ovat sisäisessä tietoisuudessani tapahtuvia asioita. Itseni ulkopuoliselta näyttävät tapahtumat ovat itse asiassa vain monien itsejeni kokemusmaailmaa, osia omasta ihmisyydestäni, jotta voisin nähdä ja kokea itseni eri puolet, ja anteeksiantaessani itselleni oman valheellisen näkökykyni luoman havaintomaailman voin herätä muodon maailman unesta todellisen Itseni totuuteen – Henkeen!

 

Täällä maailmassa näennäisesti eläessäni olen päättänyt, että haluan kokea kaikkien näkemääni maailmaan kuuluvien ihmisten kivut ja kärsimykset inhimillisesti ja tasapuolisesti. Jotkut ovat uhreja, toiset taas uhrien tekijöitä. Jotkut haluavat sotia, toiset taas haluavat elää rauhassa. En voi ihmisenä ymmärtää suurta suunnitelmaa ja miksi näitä eri rooleja tarvitaan. Sovittaaksemme karmaa? Tasapainottaaksemme itseämme? Eheytyäksemme Hengen yhteyteen? Uskon kuitenkin, että kaikki näkemässäni maailmassa palvelee halukkuuttani palata takaisin Hengen Kotiin. Mitä kovemmaksi ja pelottavammaksi havaintomaailmani muuttuu, sitä enemmän kaipaan Kotini Rauhaa ja Rakkautta!

 

 

Miksi meillä ei ole rauhaa?

 

Tahtomme kokea erillisyyden kiehtovaa tarinaa on luonut maailmamme ja kehojemme kärsimyksen. Korkeimman Tahto ei koskaan halunnut meille maailman tuskaista todellisuutta, vaan Hänen rakkaudellisen tahtonsa toteutumista. Ihmismieli on jakautunut, pirstaloitunut ja uskoo olevansa erillinen Alkulähteestään, perimmäisestä Totuudesta. Tämä Totuus ei voi koskaan esiintyä mielen maailmamme harhaisissa unissa, joita Alkulähde ei ole luonut. 

 

Totuuden ja harhojen välinen rajatila tarjoaa meille kuitenkin yhden keinon pelastukseen. Anteeksiannon Valo, Pyhä Henki, asuu tuossa rajatilassa heijastaen Totuutta mieleemme parantaen erillisyyden harhamme ja tehden tekemättömäksi sen, mitä ei koskaan tehty. 

 

 

Rauhansopimuksen tekeminen käytännössä

 

Mitä voin siis käytännössä tehdä? Hiljennyn myötätuntoon ja liityn Pyhään Henkeen Sydämessäni, anteeksiantaakseni tasapuolisesti kaikille havaintomaailmani tapahtumien osapuolille. Näin en vahvista ja tee todeksi kokemani unimaailman harhaa vaan teen rauhan itseni ja mielen maailman kanssa. Näin anteeksiantaessani näkemälleni maailmalle, teen sovituksen itseni kanssa ja näen maailman Pyhän Hengen siunaamana paikkana. Palaan vähitellen Kotiin – Rakkauteen!

 

Maailma on mielessäni, joten tehdessäni sovinnon itseni kanssa, teen samalla rauhansopimuksen maailman kanssa. Sydämen rauha palautuu mieleen. Olen rauha, jonka haluan maailmassa nähdä ja kokea. Tämä saattaa olla tärkein asia, jonka voin tässä tilanteessa tehdä.

  

 

Todellinen anteeksianto

 

Ihminen voi alkaa kokea todellista rauhaa kohdattuaan, hyväksyttyään ja anteeksiannettuaan sisäisen syyllisyytensä, vihansa, pelkonsa ja muiden varjojensa synnyttämän maailmankaikkeutensa. Ihmisen oivallettua itsensä uudelleen ja havahduttuaan totuuteen, uni katoaa ja Rakkaus ottaa ihmisen jälleen omakseen. Ihminen on jälleen yhteydessä Kotiinsa, jota voi myös rukouksella, Hengen hiljaisella mietiskelyllä vahvistaa. Korkeimman avustuksella voi löytää tien todelliseen Itseen, luonnollisen vapaaseen olemukseen ja sisäisen elämänlähteen kuplivaan iloon! 

 

Tämän kaiken myötä ihmisen havaintomaailmassa voi tapahtua muutos. Tämä muutoksen perusta on todellisen anteeksiannon harjoittamisessa, eli siinä, että mieleen ilmentyvien tuomitsevien ajatusten ja muiden harhojen annetaan haihtua omaan olemattomuuteensa kerta toisensa jälkeen.

 

Todellisessa anteeksiannossa egon virheellinen, syyllisyyteen ja pelkoon perustuva ajatusjärjestelmä korvataan Pyhän Hengen rakkauden ajatusjärjestelmällä. Valinta Pyhän Valon ja rakkauden puolesta tehdään mielemme päätöksentekijässä omia ajatuksia tarkkaillen, anteeksiantaen ja valiten joka hetki, toistuvasti egon sijaan nykyhetken ajaton olemus, puhtaus ja viattomuus, eli mielen todellinen luonto!

 

Anteeksianto on tie tekemästäni maailmasta vapauteen. Anteeksianto on tie armoon!

 

 

Myötätunto kaikkia kohtaan

 

Maailman tarkoituksena on siis anteeksianto ja sovitus omalle erehdykselleni, väärään mieleeni samaistumiselle. Vapautuakseni maailmasta minun on nähtävä kaikki ihmiset ja maailman asiat rakkauden silmin. Minun on muistettava maailmassa se osa mielestäni, jossa valkeus asuu ja heijastettava tämä valkeus maailman ylle. Näin pelastan itseni maailmalta, ja maailmakin pelastuu minulta. Vaikka maailma parannetaan ainoastaan omassa mielessä, silti maailmassa eletään kaikkia luotuja kunnioittaen ja apua tarvitsevia auttaen sekä ympäristöstä huolehtien.

 

Jotta inhimillinen hyväksyntä ja myötätunto kaikkia ihmisiä ja ihmisyyden kärsimyksiä kohtaan voisi syntyä, on ihmisen nähtävä myös oma pimeytensä ja rumuutensa, ja hyväksyttävä se siksi, mitä se on: egon ajatusjärjestelmän aikaa saamaa harhaista uskomusta siitä, että voisimme olla jotain muuta, mitä oikeasti olemme. Vaikka tämä maallinen matka onkin unta, se on samalla myös ihmisyydessä täyttä totta, jota ollaan tultu tänne kokemaan – samalla ymmärtäen, että tämä ei kuitenkaan ole se absoluuttisen Totuuden paikka. 

 

 

Maailman tarkoitus

 

Kaikki elämän ulkoiselta näyttävät tapahtumat ovat tapahtumia ihmisen sisäisessä tietoisuudessa, itsessä, koska todellisuudessa kukaan tai mikään asia ei voi olla erillään Itse Elämästä. Ihmisen ulkopuolella olevassa näennäisessä todellisuudessa ei ole ketään tai mitään muuta tarjolla kuin ihmismielen oman erillisyyden kuvitelman ja syyllisyyden ylläpitämiseen sopivaa ja todella vahvasti itseensä samaistavaa mielen unta.

 

Tietoisuus on siis luonut tähän energiatiheyteen ja ulottuvuuteen juuri kulloisenkin sielun kehitystarvetta vastaavan sisäisen energiamallin, hologrammin, jonka mielen projektori heijastaa itsestä ulospäin siihen voimakkaasti samaistaen. Näin ihmisen sisäisyyteen koodattu maailmankaikkeus on luotu ikään kuin omaksi ulkoiseksi "todellisuudeksi" ja henkisen kasvun oppipaikaksi, kunnes sielun jalostustehtävä on toteutunut, asian ymmärrys herännyt ja ihmiselle on syntynyt voimakas halu herätä pelokkaista ja kärsimyksen täyteisistä unistaan todellisuuteen. Herätä Rakkauteen!

 

Ihminen on siis syntynyt sisäisyytensä aikaansaamalle konfliktintäyteiselle pelkoplaneetalle muistamaan todellisen Itsensä. Unenomaisen, epätodellisen ja sisäisten varjojen ulospäin heijastaman maailmankaikkeuden ainoa järkevä tarkoitus on herättää ihminen uudelleen muistamaan sisäinen rakkautensa, vetämään omat projisointinsa maailmasta takaisin itseensä, anteeksiantamaan erillisyysunensa, muuttamaan valheellisen näkökykynsä luoma havaintomaailma sekä valitsemaan sotaisten pelkojensa sijasta aina uudestaan ja uudestaan Rakkauden luoma rauha Itsessään. 

 

 

Rakkauteen Herääminen

 

Kaikki ihmiset ovat jo heränneitä! Sitä ei vaan tahdota millään ymmärtää ja siksi muuta koko ajan kuvitellaan. Pitkä matka erillisyydestä takaisin Ykseyteen tehdään ajassa, vaikka erkanemista Pyhästä Hengestä, Totuudesta ja Rakkaudesta ei todellisuudessa koskaan edes tapahtunutkaan. Olemme kaikki koko ajan Kotona, josta todellisuudessa emme ole poistunutkaan muuta kuin väliaikaisiin ajallisiin harha-ajatuksiin ja mielikuviin.

 

Kokemamme ego-mielen väliaikainen uni uskottelee meidän erkaantuneen todellisesta Alkulähteestämme ja olevan syyllisiä tekoomme. Ego uskottelee meidän saavan siitä myös rangaistuksen, mistä aiheutuu alitajuinen pelkomme Jumalaa kohtaan. Tämä ei ole kuitenkaan Hengen Totuus! Ikuisuudessa UNIversumimme kokemiseen johtanut harha-ajatus on jo oikaistu ja anteeksiannettu. Todellisuudessa olemme jo saaneet kaiken anteeksi ja meidät on jo armahdettu. Olemme ikuisesti yhtä Rakkauden kanssa. Välittäessämme tämän anteeksiannon lahjan muille, saamme sen myös itsellemme ja vapaudumme todelliseksi Itseksemme.

 

Olen päättänyt, että haluan puhdistaa mieleni ja sydämeni tarkkaillen valppaasti ajatuksiani ja niiden lähdettä. Tahdon valita toistuvasti viattoman mielen vapauden ja Pyhän Hengen ajatukset. Vähitellen mieleni sisältö vaihtuu täydellisesti toiseen – erillisyydestä ykseyteen. Jokainen meistä voi tämän valinnan tehdä tässä maailmassa. Kyse on vain siitä, kuinka kauan haluamme tuota valintaa pitkittää ja ”nauttia” erillisyydestämme, joka onkin lopulta kaiken kärsimyksemme lähde.

 

Onneksi jokaisen ihmisen sisällä oleva Ääni, Pyhä Henki, opastaa rakkauden polun kulkemisessa kohti Hengen Kotia. Pyhä Henki osaa parantaa ja puhdistaa ihmisen harhakuvitelmat, kun sitä nöyrästi pyydetään. Tarvitaan siis ihmisen omaa halukkuutta tehdä tämä valinta. Näin Sydämen rakkaus voi avautua. Elämän todellinen luonne on Rakkaus, johon yhdistytään poistamalla esteet sen tieltä. Pelolla ei ole sijaa Rakkaudessa! Tämä näkemys laittaa ainakin minut valitsemaan Rakkauden. Valitsen Rauhan!

 

- Mäkelä/Uuden ajan ihmisyys

FB: https://www.facebook.com/uudenajanihmisyys

Instagram: https://www.instagram.com/uudenajanihmisyys/